Jak zdobyć patent sternika motorowodnego?

W jaki sposób można zdobyć patent sternika motorowodnego? Jakie warunki należy spełnić? Którymi jednostkami i po jakich akwenach można pływać, posiadając tego rodzaju dokument? Jak wygląda egzamin i czy konieczny jest wcześniejszy udział w kursie przygotowawczym? W poniższym tekście postaramy się wyjaśnić wszystkie te kwestie. 

patent sternika motorowodnego

Czym jest patent sternika motorowodnego?

Jest to dokument potwierdzający posiadanie następujących uprawnień:

  • na wodach śródlądowych — możliwość prowadzenia wszystkich jachtów motorowych (w tym również skuterów wodnych) bez ograniczeń dotyczących mocy silnika oraz długości kadłuba,
  • na wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich — możliwość prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów w odległości 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Co ważne, posiadacze patentu motorowodnego sternika morskiego, którzy nie ukończyli jeszcze 16 roku życia, mogą prowadzić wyłącznie jednostki o mocy silnika nieprzekraczającej 60 kW.

Patent sternika motorowodnego – wymagania

Aby móc uzyskać patent sternika motorowodnego, trzeba spełniać następujące warunki: 

  • ukończyć 14 rok życia,
  • zdać egzamin państwowy z wiedzy oraz umiejętności.

Nie ma konieczności przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów, zaświadczeń o stanie zdrowia itp. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że osoby niepełnoletnie, pragnące przystąpić do egzaminu na patent sternika motorowodnego, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

Jak wygląda egzamin?

Jest on podzielony na dwa moduły: teorię oraz praktykę. Pragnąc uzyskać pozytywny wynik, należy zdać obie części. W przypadku ewentualnej porażki konieczne jest powtórzenie całego egzaminu. Można do niego przystępować wielokrotnie, przy czym każdorazowa próba wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Uczniowie i studenci, po przedstawieniu ważnej legitymacji, mogą skorzystać z 50% zniżki.

Teoria to 75 pytań jednokrotnego wyboru – aby zaliczyć, trzeba odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 65 z nich. Część praktyczna polega natomiast na poprawnym wykonaniu wszystkich zadań wskazanych przez egzaminatora. Sprawdzają one takie umiejętności, jak kierowanie załogą, manewry, wydawanie komend, czy prace bosmańskie. Podczas egzaminu dopuszczalne jest jednorazowe powtórzenie źle przeprowadzonego manewru.

Po zdaniu obu części komisja egzaminacyjna wręcza zdającemu zaświadczenie o uzyskaniu pomyślnego wyniku. Aby uzyskać patent, należy je dostarczyć do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wraz z fotografią oraz dowodem wpłaty kwoty 50 zł za wydanie dokumentu (uczniowie oraz studenci do ukończenia 26 lat korzystają z 50% zniżki). 

sternik motorowodny

Czy trzeba brać udział w szkoleniu?

Aby przystąpić do egzaminu na patent sternika motorowodnego, nie trzeba wcześniej uczestniczyć w kursie przygotowawczym. Należy jednak podkreślić, że udział w szkoleniu jest jak najbardziej zalecany.

Bardzo trudno jest nauczyć się obsługi łodzi motorowej z książek lub Internetu, nie wspominając już o zdobyciu w ten sposób umiejętności praktycznych. Warto też pamiętać o kwestiach związanych z ewentualnymi kosztami, które mogłyby wyniknąć z nieprawidłowego posługiwania się tak drogim sprzętem, jakim jest łódź motorowa. 

Dzięki kursowi przygotowawczemu można szybko i sprawnie nabyć rzetelną wiedzę oraz niezbędne umiejętności. Udział w kursie na patent sternika motorowodnego znacząco zwiększa też szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie, a przede wszystkim podnosi poziom bezpieczeństwa na wodzie. Krótko mówiąc, absolwenci szkoleń to ludzie, którzy naprawdę umieją prowadzić łodzie motorowe, a nie tylko są „posiadaczami patentów”. 


Materiał zewnętrzny

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

44 − 36 =

Scroll to Top