Jezioro Piaseczno

Jezioro Piaseczno przyciąga coraz więcej turystów

Jezioro Piaseczno należy do najgłębszych i najczystszych akwenów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W wodach, które mają pierwszą klasę czystości, żyje wiele rodzajów roślin i zwierząt. Występują tam nawet rzadkie gatunki fauny oraz flory. Jezioro Piaseczno to również prężnie rozwijający się ośrodek wypoczynkowy, gdzie panują doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Lubelskie jeziora Czytaj dalej…

Polesie lubelskie – zwyczaje ludowe

Wieś Poleska to skarbnica wiedzy o dawnych zwyczajach i obrzędach. Wielkanoc W tradycji okres wielkanocny rozpoczyna Niedziela Palmowa. W obchodach tego dnia najważniejsze były święcenie palm i procesje z palmami. Palmom przypisywano magiczną moc, którą jeszcze wzmacniało święcenie. Miały chronić ludzi, domy i zwierzęta przed wszelkim złem, czarami, chorobą, ogniem. Czytaj dalej…

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w celu ochrony Lasów Kozłowieckich – największego kompleksu leśnego w okolicach Lublina w pobliżu Kozłówki – wraz ze śródleśnymi łąkami, bagnami, stawami i enklawami rolniczo-osadniczymi. Obszar Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego obejmuje swoim zasięgiem kompleks leśny Lasy Kozłowieckie oraz towarzyszące mu śródleśne łąki, bagna i stawy. Otoczony jest Czytaj dalej…

Kąpieliska w koło Lublina

Gdzie wyskoczyć nad wodę z Lublina? Wydaje się, że są dwie oczywiste odpowiedzi: Zalew Zemborzycki i Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Jednak nie każdemu to odpowiada i nie każdy wyrusza z Lublina. Jeziorami zajmiemy się osobno. W ostatnich latach wiele miejscowości w tym województwie przygotowało zbiorniki wodne na swoim terenie do szybkiego plażowania Czytaj dalej…

Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy powołano dla ochrony lasów z torfowiskami i śródleśnymi jeziorami położonymi we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Najcenniejsze fragmenty chronione są w postaci aż sześciu rezerwatów przyrody. Ukształtowanie powierzchni Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego ma wybitnie równinny charakter. Decydujący wpływ na obecne ukształtowanie powierzchni miało zlodowacenie środkowopolskie. Pozostawiło ono po sobie specyficzne Czytaj dalej…

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem partię najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, przekraczających wysokość 350 m n.p.m. oraz fragment doliny górnego Wieprza. Na północnym zachodzie Park graniczy z otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego, na południu zaś otulina Parku styka się z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Największą rzeką, dość ubogiego w wody, Parku Czytaj dalej…

Krzczonowski Park Krajobrazowy

Krzczonowski Park Krajobrazowy utworzono dla ochrony charakterystycznego krajobrazu centralnej części Wyżyny Lubelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej. Krzczonowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 r. Szczególnym celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej oraz cennych Czytaj dalej…

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu obejmuje kilkudziesięciokilometrowy odcinek doliny Bugu przyległy do granicy z Białorusią. Największym walorem krajobrazowym Parku jest przełomowa dolina rzeki, wijącej się wśród morenowych wzgórz osiągających kilkadziesiąt metrów wysokości względnej. Nieuregulowany, silnie meandrujący Bug przecina pas wzgórz morenowych utworzonych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Sama dolina rzeki nie Czytaj dalej…

Jezioro Czarne Sosnowickie

Jak dojechać nad Jezioro Czarne Jezioro Czarne Sosnowickie leży w gminie Sosnowica w powiecie parczewskim. Jest jednym z najdalej położonych od Lublina jezior turystycznych leżących przy drodze wojewódzkiej nr 820, zwanej drogą na Sosnowicę. Do jeziora prowadzi kilka dróg gruntowych, między innymi z Jeziora Białka. Jedyna droga asfaltowa prowadzi od Czytaj dalej…

Jezioro Rogóźno

Jezioro Rogóźno leży na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w gminie Ludwin. Jest przy samej drodze wojewódzkiej nr 820 w relacji Łęczna – Sosnowica. Jezioro jest bezodpływowe i ma kształt leja o stromych brzegach. Maksymalna głębokość wynosi 24 metry, a powierzchnia 57 hektarów. Więc jest to jezioro niewielkie zarówno w skali kraju jak Czytaj dalej…