Zamość – perła renesansu, Padwa północy

Miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za pomnik historii wpisany został w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zamość – to miasto bohater, odznaczone w 1947 roku Krzyżem Grunwaldu III Klasy za wybitny wkład w walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne, za walkę z okupantem hitlerowskim.

Zamość - perła renesansu, Padwa północy
Zamość – perła renesansu, Padwa północy

Zamość jest miastem wielkich tradycji historycznych w wielu dziedzinach: na polu nauki, oświaty i kultury. Z miastem związanych było wielu wybitnych ludzi: mężowie stanu – kanclerz i hetman Jan Zamoyski, kanclerz Andrzej Zamoyski, dowódcy i specjaliści wojskowi – inż. Andrea dell’Aqua, gen. J.Ch. Mallet-Malletski, bojownicy o niepodległość narodową – W. Łukasiński, działacze polityczni – M. Rataj. Działali tu sławni pisarze i poeci – S. Klonowicz, Sz. Szymonowicz, K. Koźmian, S. Młodożeniec, B. Leśmian. Zamość był również etapem pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po Ojczyźnie (12.06.1999).

Zamość stara się jak najlepiej wykorzystać swoją przeszłość. Założony przez Jana Zamoyskiego gród zachował wiele ze swej świetności. Wiosną i latem zamojskie zabytki, zwłaszcza Rynek Wielki, stają się scenerią dla odbywających się tu imprez kulturalnych, sportowych i handlowych mających podnieść atrakcyjność miasta. Historia łączy się tu z teraźniejszością i nadaje kształt przyszłości.

Zamość jako jedyne z niewielu miast, posiada dobrze zachowane fundamenty murów obronnych. W Bastionie VII można przespacerować się trasą turystyczną i zobaczyć mury od wewnątrz z otworami strzelniczymi. W dwu istniejących kazamatach odbywają się, na życzenie zainteresowanych atrakcyjne spotkania biesiadne. Do 2013 r. prowadzone będą prace remontowo-konserwatorskie.

Zamość - ratusz
Zamość – ratusz

Zamość – jako baza wypadowa na Roztocze

Roztocze leży w południowo-wschodniej Polsce, na terenie województwa lubelskiego i częściowo podkarpackiego. Jest to pasmo niewysokich wzgórz ciągnących się od Kraśnika do Lwowa na Ukrainie, o długości ok. 180 km i szerokości 15-25 kilometrów. Większość ok. 110 km leży na terenie Polski pozostała część po stronie ukraińskiej. Ze względu na budowę geologiczną Roztocze dzieli się na: lessowe Roztocze Zachodnie, wapienno-piaskowe Roztocze Środkowe oraz wapienne Roztocze Wschodnie, leżące w większości na Ukrainie. Najwyższymi wzniesieniami w poszczególnych częściach Roztocza są góry: Dąbrowa o wys. 344 m n.p.m. (Zachodnie), Wapielnia o wys. 386 m n.p.m. (Środkowe) oraz tzw. Wysoki Zamek o wys. 409 m n.p.m. we Lwowie na Roztoczu Wschodnim. Charakterystycznym elementem krajobrazu Roztocza są lasy.

Teren Roztocza stanowi również dział wodny. Wody większości rzek i strumyków trafiają do zlewni Morza Bałtyckiego, ale część ze strony ukraińskiej, wpływa do Morza Czarnego. Doskonałe warunki naturalne sprzyjają tworzeniu różnych prawnych form ochrony przyrody. Po polskiej stronie jest to Roztoczański Park Narodowy, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, oraz Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Ponadto innymi formami ochrony przyrody są rezerwaty i pomniki przyrody. Po ukraińskiej stronie Roztocza przyroda chroniona jest w Jaworowskim Parku Narodowym (7078 ha), Państwowym Rezerwacie “Roztocze” i Rawskim Parku Krajobrazowym. W celu kompleksowej ochrony przyrody planuje się utworzenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Roztocze”.

Każdego roku Roztocze odwiedza ogółem ok. 500 tys. turystów. Główne ośrodki turystyczne to Lwów i Żółkiew po ukraińskiej stronie oraz Zwierzyniec, Krasnobród, Susiec i Horyniec Zdrój po polskiej. Liczącym się ośrodkiem jest także miasto Zamość, leżące wprawdzie ok. 10 km poza geograficznymi granicami Roztocza, ale integralnie z nim związane. Bogactwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze Roztocza stwarza możliwość organizowania przyjazdów grup turystycznych zainteresowanych różnymi aspektami życia. Czyste powietrze, liczne zabytki i dobrze zagospodarowanie turystyczne powodują, że jest to raj dla osób, które chcą wypocząć z dala od zgiełku wielkich miast.

Artykuł pochodzi z portalu: http://www.turystyka-pojezierze.pl/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

60 − = 52

Scroll to Top