4 długie trasy rowerowe – lubelskie

Trasa rowerowa: Lublin – Nałęczów – Wąwolnica – Kazimierz Dolny (62 kilometry)

Trasa wiedzie przez najciekawsze miejsca i najbardziej znane miejscowości zachodniej Lubelszczyzny. Rozpoczyna się w Lublinie przy skansenie Muzeum Wsi Lubelskiej, następnie prowadzi przez Dąbrowicę – dawną siedzibę słynnego rodu Firlejów – do Nałęczowa – znanego uzdrowiska. Stąd biegnie do Wąwolnicy, słynnej z kultu Matki Bożej Kębelskiej. Dalej prowadzi do Rąblowa, w okolicach którego w maju 1944 roku oddziały Armii Ludowej i partyzantów stoczyły krwawą bitwę z oddziałami niemieckimi. Z Rąblowa biegnie doliną Potoku Witoszyńskiego i Grodarza do końcowego punktu szlaku – Kazimierza, nadwiślańskiej perły renesansu. Szlak wiedzie drogami i bezdrożami Płaskowyżu Nałęczowskiego, wierzchowinami, wąwozami oraz dolinami niewielkich rzek. Od miejscowości Stanisławka wchodzi już na teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najstarszych w Polsce. Piękno krajobrazu oraz niezwykle bogate walory kulturowe czynią z niego ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych turystyką rowerową. Długość trasy wynosi 61,4 kilometrów. Pod względem technicznym odznacza się ona średnim stopniem trudności. Prowadzi głównie drogami o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, tylko kilka krótkich odcinków poprowadzono drogami polnymi lub leśnymi. Szlak bierze początek na wysokości 210 metrów n.p.m., a kończy się na wysokości 131 metrów n.p.m. Najwyższy punkt szlaku – 245 metrów n.p.m. położony jest w okolicach Motycza. Odcinki szlaku odznaczające się bardziej stromymi zjazdami lub podjazdami znajdują się w okolicach skansenu, Dąbrowicy, Płouszowic, Nowego Gaju, Chruszczowa, Rąblowa, Kębła i Helenówki.

Trasy rowerowe - lubelskie
Trasy rowerowe – lubelskie

Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny – Józefów n. Wisłą – Dzierzkowice – Kraśnik PKP (106 kilometrów)

Trasa wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Bierze początek w Kazimierzu Dolnym – miasteczku malowniczo położonym w przełomowej dolinie Wisły, ze wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Kazimierski Park Krajobrazowy. Dalej przez wioskę Męćmierz z ciekawą, drewnianą zabudową przecina Równinę Bełżycką, mijając z zachodniej strony Małopolski Przełom Wisły. W miejscowości Dobre, przy Skarpie Dobrskiej, będącej efektownym akcentem Równiny Bełżyckiej, szlak wkracza w obszar Kotliny Chodelskiej. Trasa wiedzie tu na dość długim odcinku wzdłuż wału przeciwpowodziowego Wisły. Dalej wkracza na teren Wzniesień Urzędowskich. Przecina Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, prowadząc m. in. koło zalewu rekreacyjnego w Kluczkowicach. Następnie ponownie zbliża się do doliny Wisły w miejscowości Józefów, która jest doskonale widoczna z punktu widokowego koło Nietrzeby. Dalszy prowadzi doliną Wyżnicy, a następnie Urzędówki, gdzie znajdują się warte uwagi miejscowości o tradycjach garncarskich – Bęczyn i Urzędów. Następnie szlak powraca do doliny Wyżnicy i dochodzi do Kraśnika. Trasa liczy 108 km długości. Pod względem technicznym odznacza się średnim stopniem trudności. Wiedzie ona w większości drogami asfaltowymi.

Trasa rowerowa Lublin – Zawieprzyce – Jezioro Rogóźno – Jezioro Piaseczno – Załucze Stare – Urszulin – Wereszczyn – Wojciechów (PPN) – Hańsk – Wola Uhruska (około 110 kilometrów)

Trasa umożliwia poznanie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – pięknej krainy jezior, bagien i torfowisk, z ogromnym bogactwem flory i fauny. Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w większości przez teren równinny. Nawierzchnie są zróżnicowane, ale w większości są to drogi asfaltowe. Początkowo przebiega przez Wyżynę Lubelską wzdłuż dolin rzecznych Ciemięgi, Bystrzycy i Wieprza. Następnie prowadzi przez obszar Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie i Poleskiego Parku Krajobrazowego, które stanowią Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”. Trasa przebiega w pobliżu jezior Nadrybie, Piaseczno, Bikcze i Wereszczyńskie. Końcowy odcinek biegnie w strefie granicznej między Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim a Pagórami Chełmskimi, przez duże leśne kompleksy Lasów Włodawskich i Sobiborskich, oraz doliną Bugu. W Woli Uhruskiej trasa dochodzi do szlaku rowerowego Wola Uhruska – Włodawa. Na trasie znajdują się dwie wieże widokowe: na Bagnie Bubnów (Poleski PN – południowo-wschodnia część) i w Woli Uhruskiej. Na trasie szlaku, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajdują się także obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich należą zespoły zamkowo-parkowe w Jakubowicach Murowanych i Zawieprzycach, zabytkowe kościoły w Bystrzycy i Wereszczynie oraz dawna cerkiew prawosławna (obecnie kościół) w Hańsku. W Załuczu Starym szlak przebiega koło Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego.

CENTRALNY SZLAK ROWEROWY ROZTOCZA

Trasa: Kraśnik – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Górecko Kościelne – Józefów – Susiec – Narol – Hrebenne (około 190 kilometrów)
Szlak podzielony jest na 2 etapy: Kraśnik – Zwierzyniec i Zwierzyniec – Hrebenne

I etap Kraśnik – Zwierzyniec prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego ciągnącego się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami. Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują między Batorzem i Turobinem oraz w tzw. Piekiełku pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego wynosi 343 metry n.p.m (Dąbrowa). Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące tzw. “szachownice pól” z wyraźnymi progami miedz, zapobiegających erozji. Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem spowodowały utworzenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Długość I etapu szlaku wynosi 100,6 kilometra. Pod względem technicznym odznacza się on średnim stopniem trudności. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Szlak bierze początek na wys. 248 metry n.p.m. a kończy na 230 m n.p.m.

II etap szlaku ze Zwierzyńca do Hrebennego poprowadzony został przez Roztocze Środkowe i Wschodnie. Roztocze Środkowe – wapienno-piaszczyste z kulminacją 387 m n.p.m (Wapielnia) rozciąga się pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim. Jest to kraina o wyjątkowo urozmaiconej rzeźbie terenu. Łańcuchy wapiennych wzgórz porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami. Charakterystyczną cechą tego regionu są liczne wzgórza ostańcowe. Wyjątkowo atrakcyjna jest krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W korytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew. Niezwykłego uroku krajobrazowi tych ziem dodają zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne. Na tym obszarze najlepiej widać, że Roztocze to nie tylko granica geologiczna pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, ale również pogranicze kultur. O burzliwej historii tej ziemi świadczą liczne pomniki i cmentarze przypominające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 roku, walkę partyzancką podczas II wojny światowej i okres powojenny. Szlak Zwierzyniec – Hrebenne ma długość 86 kilometrów. Poprowadzony jest głównie drogami utwardzonymi ale zdarzają się również odcinki piaszczyste.

Artykuł pochodzi z portalu: http://www.turystyka-pojezierze.pl/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 9

Scroll to Top