Chojnowski Park Krajobrazowy

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z dwóch parków krajobrazowych leżących blisko Warszawy. Utworzony został 7 czerwca 1993 roku na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn w celu ochrony cennego kompleksu Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i pradoliny Wisły z malowniczą skarpą oraz rezerwatami.

Wraz z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i Kampinoskim Parkiem Narodowym pełni ważną funkcję klimatotwórczą dla Warszawy. Te cenne, biologicznie czynne tereny stanowią przeciwwagę dla zurbanizowanej aglomeracji warszawskiej.

Chojnowski Park Krajobrazowy
Bagno

Położony na lewym brzegu Wisły Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu tego terenu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką. Niestety, część bagiennych jeziorek, które wzbogacały ekosystemy leśne oraz krajobraz powoli zanika.

Większość powierzchni Parku zajmują lasy. W przeważającej części są to bory mieszane, z przewagą sosny i udziałem dębu, brzozy i lipy. Na żyźniejszych glebach występują grądy, z przewagą dębu szypułkowego, z domieszką grabu i sosny, czasem lipy i osiki. W zespołach tych często spotyka się leśne drzewa owocowe takie jak: jabłoń płonka, grusza polna i czeremcha. W dolinach rzek można spotkać fragmenty lasów łęgowych. W składzie gatunkowym lasów spotkać też można pojedyncze buki, prawdopodobnie wprowadzone sztucznie.

W dolinach rzek rosną olchy, jesiony, wiązy szypułkowe i polne. Wśród drzew iglastych dominuje sosna, uzupełniana przez świerk pospolity i modrzew europejski. Ciekawostką botaniczną Parku jest stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum (objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie ,,Biele Chojnowskie”).

Cennym elementem krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki. Znajdujące się tam łąki i pastwiska, ciągle użytkowane rolniczo, stanowią dogodne miejsce dla zwierząt związanych z terenami podmokłymi. Nad Jeziorką można spotkać polujące zimorodki oraz wydrę, a w jej wodach żyje około 20 gatunków ryb, wśród nich pstrąg potokowy i miętus.

W Parku gnieździ się około 100 gatunków ptaków, a na szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów w Żabieńcu. Można tutaj zaobserwować między innymi: tracze nurogęsi, perkozy zauszniki i perkozy rdzawoszyje, perkozki, cyraneczki, wąsatki, remizy, a nawet bociany czarne. W pobliżu stawu znajduje się kompleks wypoczynkowy ,,Zimne Doły”, dostępny dla turystów w ciągu całego roku. Są tam miejsca na ogniska, zadaszone wiaty, plac zabaw dla dzieci i parking leśny. W pobliżu znajduje się leśna ścieżka edukacyjna oznaczona tablicami informacyjnymi.

Od 2011 Chojnowski Park Krajobrazowy koordynuje akcję czynnej ochrony płazów, polegającą na ich przenoszeniu przez ruchliwy fragment drogi w okolicy Głoskowa i Zalesia Górnego. Uczniowie ze szkół w Głoskowie, Zalesiu Górnym i okoliczni mieszkańcy rozstawiają płotki zapobiegające wejściu płazów na drogę, a następnie przenoszą je na drugą stronę jezdni. W przeszłości wędrujące na gody płazy często ginęły pod kołami samochodów. Dzięki pomocy lokalnych społeczności, w tym uczniów lokalnych szkół, corocznie przez drogi przenoszonych jest kilka tysięcy płazów. Wśród nich są między innymi: grzebiuszki ziemne, rzekotki drzewne, kumaki nizinne oraz ropuchy szare.

Chojnowski Park Krajobrazowy
Sarna

Rzeka Jeziorka wypływa na Wysoczyźnie Rawskiej (na wysokości 188 m n.p.m.) we wsi Osuchów, leżącej niedaleko granicy województw Mazowieckiego i Łódzkiego. Rzeka płynie na północny-wschód aż do Wisły, do której wpada nieopodal wsi Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna (na wysokości 83,5 m n.p.m.).

Jeziorka (nazywana w swoim dolnym biegu także Piaseczną i Wilanówką) stanowi lewy dopływ Wisły i ma 66,3 km długości, a jej dorzecze zajmuje obszar 975 km2. Wschodni brzeg Jeziorki porasta kompleks Lasów Chojnowskich z utworzonym tu w 1993 roku Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym.

Jeziorka w swoim biegu przecina i tworzy stawy: między wsiami Wygnanka i Wilczoruda, w Osieczku, w Koceranach, Głuchowie, Lesznowoli oraz w Żabieńcu.

We wsi Nowe Racibory do Jeziorki wpływa rzeczka Kraska, w miejscowości Łoś zaś Tarczynka. Przy Stawach w Żabieńcu wody Jeziorki zasila skanalizowana rzeka Zielona (Czarna). Na terenie Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie do rzeczki wpada potok Mała. Na wysokości Parku na Jeziorce znajduje się jaz, zbudowany niegdyś dla spiętrzenia wody na potrzeby fabryki papieru. Od jazu Jeziorka jest od lat 50. uregulowana i płynie prostym korytem aż do swojego ujścia do Wisły. Przed pracami regulacyjnymi to obecnie ostatni dopływ Jeziorki – potok Wilanówka – wpadał do Wisły szeroko się rozlewając po nadwiślańskich polach, a Jeziorka zasilała swoimi wodami Wilanówkę. Jednym z powodów podjęcia prac melioracyjnych na Jeziorce i Wilanówce była wielka powódź mająca tu miejsce w 1947 roku.

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie 105 gatunków grzybów, w tym 12 gatunków workowców i 93 podstawczaków.

Chojnowski Park Krajobrazowy
Borowik

Dwa gatunki: smardz jadalny Morchella esculenta oraz ozorek dębowy Fistulina hepatica są objęte częściową ochroną gatunkową. Sześć gatunków z mykoflory Parku znajduje się na krajowej czerwonej liście grzybów:

Smardz jadalny Morchella esculenta – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea – kategoria V (gatunek narażony);
Ozorek dębowy Fistulina hepatica – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony),
Piaskowiec kasztanowaty Gyroporus castaneus – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
Piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparassis crispa – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea – kategoria I (gatunek o nieokreślonym zagrożeniu).

Dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym, Chojnowski Park jest chętnie odwiedzany przez turystów. Z myślą o nich wyznaczono tu siedem znakowanych szlaków turystycznych oraz sieć ścieżek dydaktycznych – zarówno pieszych, jak i rowerowych.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

72 + = 82

Scroll to Top