Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

O Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej Celem ochrony są zwarte kompleksy leśne o charakterze puszczańskim, krajobraz dolin rzek tworzących przełomy w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Położenie administracyjne (powiat/gminy): Województwo lubelskie / Powiat biłgorajski / Aleksandrów (wiejska), Józefów (miejsko-wiejska), Łukowa (wiejska), Obsza (wiejska); Powiat Tomaszowski / Susiec (wiejska); Województwo podkarpackie Więcej…

Zwierzyniec - zabytki, atrakcje, piwo z Roztocza

Zwierzyniec – zabytki, atrakcje, piwo z Roztocza

Zwierzyniec powstał w 1593 roku na terenie tak zwanej włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji zamojskiej przez jej założyciela kanclerza Jana Zamoyskiego. Utworzono tu wówczas drugi w Polsce zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudowano okazały dwór modrzewiowy. Dało to początek i nazwę miejscowości. W XVI w. księżna Gryzelda Wiśniowiecka Więcej…

Lubelskie – świetne na weekend

Roztocze, kompleks Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich – jest obszarem o walorach wypoczynkowych. Podstawowym czynnikiem atrakcyjności obszaru są walory krajoznawcze Parku Narodowego i Parków Krajoznawczych, które predestynują ten obszar dla rozwoju form turystyki przyjaznych środowisku – eko-agroturystyki, turystyki krajoznawczej, kwalifikowanej. Istnieją tu sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki leczniczej i Więcej…

Zamość - perła renesansu, Padwa północy

Zamość – perła renesansu, Padwa północy

Miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za pomnik historii wpisany Więcej…

Roztoczański Park Narodowy – wzgórza w lesie

Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 hektarów. Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 hektarów , w tym lasy zajmują 8102 hektarów (95,5%). Ochroną ścisłą objęto 806 hektarów (9,5%), gdzie wielowiekowe jodły osiągają Więcej…