Kazimierski Park Krajobrazowy

Kazimierski Park Krajobrazowy

Kazimierski Park Krajobrazowy utworzono dla ochrony lessowego krajobrazu części Płaskowyżu Nałęczowskiego, doliny Wisły oraz zachowania stanowisk roślinności stepowej i miejsc lęgowych ptaków. Kazimierski Park Krajobrazowy jest najstarszym parkiem krajobrazowym w województwie lubelskim. Został utworzony w 1979 roku dla ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych okolic Kazimierza, Nałęczowa i Puław. Więcej…

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

O Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej Celem ochrony są zwarte kompleksy leśne o charakterze puszczańskim, krajobraz dolin rzek tworzących przełomy w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Położenie administracyjne (powiat/gminy): Województwo lubelskie / Powiat biłgorajski / Aleksandrów (wiejska), Józefów (miejsko-wiejska), Łukowa (wiejska), Obsza (wiejska); Powiat Tomaszowski / Susiec (wiejska); Województwo podkarpackie Więcej…

Ścieżki dydaktyczne Poleskiego Parku Narodowego

Ścieżki dydaktyczne Poleskiego Parku Narodowego

W granicach Poleskiego Parku Narodowego udostępnionych jest 7 ścieżek przyrodniczych (6 pieszych, 1 rowerowa), dobrze wyposażonych w infrastrukturę turystyczną (zadaszenia, parkingi, miejsca na ognisko) i edukacyjną (tablice informacyjne). Poprowadzone są po najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najciekawszych ekosystemach Parku. Przez tereny bagienne ścieżki wiodą po drewnianych kładkach, umożliwiających wygodne i bezpieczne Więcej…

Roztoczański Park Narodowy – wzgórza w lesie

Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 hektarów. Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 hektarów , w tym lasy zajmują 8102 hektarów (95,5%). Ochroną ścisłą objęto 806 hektarów (9,5%), gdzie wielowiekowe jodły osiągają Więcej…

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy położony jest w centralnej części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Został utworzony w roku 1990, a jego aktualna powierzchnia wynosi 9764,31 ha. Jest jednym z trzech parków narodowych w Polsce (obok Biebrzańskiego i Narwiańskiego), które powstały w celu ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych. Administracyjnie znajduje się na pograniczu powiatów łęczyńskiego (gmina Ludwin), parczewskiego (Gmina Sosnowica), włodawskiego (gminy: Hańsk, Stary Więcej…

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy, spośród innych tego typu instytucji w Polsce wyróżnia się swoją popularnością. Oprócz poświęconych mu klasycznych opisów w książkach, radiu, telewizji i Internecie uzyskał dodatkowy rozgłos dzięki pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 roku (głowa Kościoła pływała wówczas statkiem po jeziorze Wigry), a także dzięki Więcej…

Narwiański Park Narodowy

Dolinę Górnej Narwi, w szczególności na odcinku pomiędzy Surażem a Rzędzianami od dawna nazywano ‘polską Amazonią’. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż Narew na tym odcinku tworzy obszar podmokły składający się z bagien, rozlewisk, licznych koryt rzeki i starorzeczy. Dzięki takiej strukturze stanowi raj dla wielu gatunków zwierząt, Więcej…

Biebrzański Park Narodowy

Ostoja ptactwa wodnego, największy park narodowy w Polsce, największe w Polsce siedlisko łosi, urokliwy spływ kajakowy, rozległe mokradła i rozlewiska, pływające krowy – z tak wieloma rzeczami kojarzy się Biebrzański Park Narodowy przeciętnemu Polakowi. W rzeczywistości trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie wie cóż to takiego i czym się charakteryzuje. Więcej…

Białowieski Park Narodowy - Żubry

Białowieski Park Narodowy

Jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na Podlasiu jest Białowieski Park Narodowy. Nie jest nawet przesadą stwierdzenie, że można tam usłyszeć wiele języków z różnych zakamarków Europy. Białowieski Park Narodowy przyciąga co roku tak wielu ludzi dzięki swojemu unikalnemu charakterowi, bogatej historii oraz rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. Obejmuje wraz z Więcej…