Łęczna – jedno z najstarszych miast na Lubelszczyźnie

Historia Miasto Łęczna jest stolicą powiatu łęczyńskiego, siedzibą władz gminnych i powiatowych. Położone jest na bezleśnym płaskowyżu lessowym, na skraju doliny rzeki Wieprz. Jego starsza część rozsiadła się natomiast na wysokiej skarpie, w widłach Wieprza i Świnki. W herbie miasta znajduje się dzik, który według legendy uratował mieszkańców przed groźnym Więcej…

Hrubieszów – najdalej wysunięte na wschód miasto Polski

Hrubieszów to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski, leżące w środku Kotliny Hrubieszowskiej (Wyżyna Wołyńska). Hrubieszów położony jest nad Huczwą, dopływem Bugu, w odległości 5 kilometrów od granicy z Ukrainą. Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z 1254 r., jako osadzie wśród lasów, posiadającej dwór myśliwski. Prawa miejskie magdeburskie Hrubieszów uzyskał Więcej…

Janowiec – zamek nad Wisłą

Krótka historia Janowca Kiedy ustępowało ostatnie zlodowacenie, pokrywające 11 tysięcy lat temu niemal cały kontynent Europy, przez teren, na którym obecnie znajduje się Janowiec, płynęła wielka, stara Wisła, której szerokie koryto opierało się o wapienne zbocza skarpy. Nie był to jeszcze teren atrakcyjny dla osadnictwa ludzi. Jednak po pewnym upływie Więcej…

Suwalszczyzna – co warto zobaczyć?

Suwalszczyzna (Powiat Suwalski) ma bardzo wiele bardzo ciekawych atrakcji, wartych obejrzenia oraz wiele sposób na aktywne spędzenie czasu dla każdego turysty. Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od około 120 metrów n.p.m. na południu, do około 300 metrów n.p.m. na północy powiatu. Jest Więcej…

Pałac Lubomirskich w Strzyżowie - gmina Horodło

Horodło najbardziej wschodnia gmina Polski

Gmina Horodło jest najbardziej wysuniętą na wschód gminą w Polsce, leży pomiędzy ramionami rzeki Bug, na pograniczu dwóch historycznych krain – Polesia i Wołynia. Znajduje sie ona na terenie powiatu hrubieszowskiego, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Siedzibą gminy jest Horodło – miejscowość o bogatej przeszłości hisotrycznej. Do gminy prowadzą dwie Więcej…

Wielokulturowość pojezierza łęczyńsko-włodawskiego

Wielokulturowość pojezierza łęczyńsko-włodawskiego

Wielokulturowość spotykana była na obszarze całego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, które niegdyś zamieszkiwała mieszanka kulturowa, narodowościowa i etniczna. Każda z grup wyróżniała się odmiennością języka, obyczajów i tradycji wprowadzając do polskiej kultury swój cenny wkład. Do dzisiaj ślady po mniejszościach narodowych widoczne są w postaci zabytkowych budowli sakralnych oraz niematerialnym dorobku kulturowym. Więcej…

Zwierzyniec - zabytki, atrakcje, piwo z Roztocza

Zwierzyniec – zabytki, atrakcje, piwo z Roztocza

Zwierzyniec powstał w 1593 roku na terenie tak zwanej włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji zamojskiej przez jej założyciela kanclerza Jana Zamoyskiego. Utworzono tu wówczas drugi w Polsce zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudowano okazały dwór modrzewiowy. Dało to początek i nazwę miejscowości. W XVI w. księżna Gryzelda Wiśniowiecka Więcej…